Saturday, January 25, 2014

Reteta falimentului


PS: Falimentul BOR - pune biciul pe popi și mergi la sigur! În Banat a fost demonstrat. Vezi Timișoara, vezi Caransebeș.

108 comments:

 1. La Timisoara inteleg cine a pus biciul pe popi , dar la Caransebes ce sa intamplat ??? Ca numi vine sa cred ca PS Lucian are apucaturi ca si Romul !!

  ReplyDelete
 2. http://mitropolia-banatului.ro/lucrarile-adunarii-eparhiale-in-arhiepiscopia-timisoarei/
  ar fi binevenit un material despre ADUNAREA EPARHIALA TIMISOAREI DE SAMBATA 25.IAN.2014

  ReplyDelete
 3. În 15 decembrie 1938, Regelui Carol al II-lea i-a fost expusă situaţia din ţară şi nemulţumirile provinciilor la 20 de ani de la Marea Unire, într-un Memorandum al românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş.
  În Memorandum, Regelui i se solicita o schimbare de regim, precum şi respectarea principiilor democratice, potrivit hotărârilor luate la Alba-Iulia, în 1918. Memorandumul a fost redactat de Iuliu Maniu şi alţi fruntaşi ai PNŢ, nemulţumiţi de atitudinea Regelui Carol al II-lea şi măsurile luate de acesta. Iată textul Memorandumului:
  „Sire,
  Timp aproape de o mie de ani, Românii din Transilvania şi Banat au îndurat toate suferinţele şi pierderile naţionale, pricinuite de jugul unei stăpâniri duşmănoase. Cucerirea străină le-a răpit ţinuturi întregi, cu pământul cel mai bogat şi roditor, singurul izvor de existenţă materială al unui popor agricultor; o feudalitate strâns legată a ridicat în inima românismului cetăţi puternic întărite, de unde stăpânea şi storcea norodul iobăgit, iar ţara s-a împânzit cu nenumărate târguri şi oraşe, citadele de forţă şi expansiune a elementului stăpânilor. (...) Trei elemente au fost componentele de căpetenie ale ideologiei politice româneşti de peste Carpaţi: ideea naţională, dreptatea socială şi regimul democratic. Aceste trei principii, adânc împletite şi organic legate, formau în spiritul Ardealului şi Banatului o treime atât de strânsă, încât se confundau în acelaş mare ideal de eliberare, de unire şi de înălţare a naţiunei. (...)
  Un stat românesc, fără democraţie şi fără dreptate socială pentru ţărani şi muncitori, ar însemna pentru ardeleni un naţionalism golit de o bună parte din conţinutul lui real şi ar fi continuarea vechilor nedreptăţi sub formă nouă, naţională. Tocmai de aceea conducătorii cari au convocat şi au condus adunarea de la 1 Decembrie 1918 la Alba-Iulia, proclamând principiul însuşi al unirei cu Ţara-mamă, au înscris în acelaş timp necesitatea celor două reforme fundamentale în însăşi revoluţia ce s-a votat, înţelegând ca ele să facă parte integrantă şi organică din textul ei istoric, pe care îl anexăm. Hotărârile de la Alba-Iulia nu au constituit o simplă enunţare de deziderate, ci un program politic precis la a cărui realizare s-a păşit cu hotărâre şi cu loială onestitate chiar a doua zi după adunarea de la Alba-Iulia. (...)

  ReplyDelete
 4. Guvernele care au urmat după Consiliul Dirigent au procedat întâi la distrugerea esenţei însăşi a vieţei politice, care este dreptul de vot. Practica monstruoasă a furtului de urne, pusă în aplicare şi repetată în mod sfidător la fiecare nouă guvernare, a deschis calea celorlalte abuzuri. Guverne cu totul lipsite de prestigiu şi de popularitate în aceste provincii au aruncat asupra Ardealului şi Banatului clientela lor politică. Cu metode ilegale, ele au impus ca parlamentari persoane necunoscute, adesea trădători notorii ai cauzei naţionale în timpul jugului străin, şi au umplut funcţiunile politice şi administrative cu elemente străine de împrejurările locale şi de cetăţenii acestor ţinuturi. Au revocat din serviciu ardeleni şi bănăţeni bine cunoscuţi, bucurându-se de o aleasă reputaţiune, cunoscători ai nevoilor şi spiritului provinciei. Elemente cu mari merite în luptele naţionale din trecut pentru unitatea noastră de stat au fost înlăturate în zâmbetele de ironică satisfacţiune ale minorităţilor. Metodele de exploatare fără scrupul, o goană neastâmpărată după îmbogăţire a sateliţilor, întovărăşită de imoralitate şi corupţiune sfidătoare, au rănit sentimentul public al provinciei, odinioară sub raportul moral sănătoasă până la austeritate. Cu scurta întrerupere a guvernărilor naţional-ţărăniste, Ardealul şi Banatul au fost aruncate într-o atmosferă cu totul contrară concepţiei lor de viaţă.
  O dureroasă deziluzie şi o chinuitoare descurajare au cuprins toate inimile în provinciile noastre. Aceste sentimente au fost şi mai mult agravate prin umilinţa ce au simţit, văzând cum dispare prestigiul şi simpatia de care se bucura poporul nostru în faţa tuturor străinilor. În loc de o nouă epocă de refacere materială şi de înălţare morală s-a continuat opera de umilire a provinciilor şi de pauperizare, înlăturarea elementului românesc ardelean şi bănăţean din funcţiunile publice imorale şi printr-un favoritism cu nimic justificat. (...) Sistemul centralist nu a înţeles aceea ce încă pentru Români a fost un principiu elementar de înţelepciune politică: metoda de asimilare treptată, fără procedări violente, a noilor provincii, prin respectarea tradiţiilor, a concepţiilor şi datinilor respective, prin descentralizarea serviciilor publice şi prin atragerea elementelor locale reprezentative şi de valoare la o colaborare activă în viaţa publică şi administrativă. Aceste metode de înţelepciune politică au fost călcate în picioare faţă de o provincie care nu fusese, totuşi, cucerită, ci se unise printr-un act de liber entuziast consimţământ. Procesul de asimilare ar fi trebuit să se facă treptat şi cu prudenţă, nu numai spre a cruţa sensibilităţile, obiceiurile şi instituţiile înrădăcinate, dar şi spre a nu smulge florile odată cu buruiana, spre a nu distruge şi partea de tradiţii bune şi sănătoase, odată cu înlăturarea organizaţiei de stat şi a in fluenţelor străine. (...)

  ReplyDelete
 5. În general, Românii ardeleni şi bănăţeni, în loc de a spori forţa lor economică, se găsesc într-o situaţie inferioară faţă de trecut. Băncile ardelene, odinioară mândria acestei provincii, în plin progres înainte de război, astăzi sunt doborâte la pământ. Preoţimea, intelectualitatea, partea mai înstărită a ţărănimii au suferit pierderi de miliarde. (...)“
  Memorandumul se încheia cu o cerere adresată Regelui Carol al II-lea, aceea de „a împărtăşi Transilvania şi Banatul cu dreaptă participare la viaţa de Stat şi administrativă şi a ocroti interesele lor naţionale, economice şi culturale în măsura cuvenită“.
  În Timiş, multe dintre problemele semnalate atunci sunt actuale şi acum
  La finalul Memorandumului, într-o serie de „reflecţiuni şi note explicative” foarte bine documentate, Iuliu Maniu îi prezintă Regelui nemulţumirile provinciilor, dându-i ca exemplu Ţinutul Timiş: „Luăm exemplul Ţinutului Timiş, ţinut relativ bogat. Din acest Ţinut, Statul încasează pe an aproximativ 5-6 miliarde. Ştiţi cât îi rămân din aceste miliarde pentru nevoile lui administrative, culturale, economice, sanitare, etc.? 200 milioane! Atât face bugetul Ţinutului Timiş! Legiuitorul a reunit bugetele celor 5 judeţe cari îl compun şi a creat Ţinutul. Mijloacele au rămas aceleaşi, dar cheltuielile infructuoase au sporit, cu un organ în plus: Rezidenţa. Cele 200 milioane se cheltuiesc aproape în întregime pe salarii şi materiale. Drumurile judeţene, cari au fost în sarcina judeţelor, au trecut în sarcina Rezidenţei. Rezidenţa le va lăsa în aceeaş stare în care au decăzut de mult. Dealtfel şoselele naţionale cari sunt în sarcina Ministerului Drumurilor, n-au nici ele o soartă mai bună. În Ţinutul Timiş, Ministerul n-a făcut nici un drum modern, autostrade până acum. De mulţi ani sunt făcute toate şoselele internaţionale maghiare cât şi iugoslave, în autostrăzi pentru automobilism, noi n-avem nici una.

  ReplyDelete
 6. Ţinutul Timiş se află la o intersecţie de rase. Se întâlnesc aici ambiţiuni slave, maghiare, germane, la un hotar dinainte atacat, compromis, ciuntit. Peste acest hotar avem 500 mii de fraţi. Pe graniţele noastre stau două Universităţi, la Seghedin, maghiară, la Belgrad, sârbă. Românii, şi cei din lăuntru şi cei din afară, stau la 600 Km. de Universităţile româneşti. Câtă vreme vor putea rezista presiunei celor două Universităţi duşmane? Nu e greu de prevăzut cum se va termina acest război de rasă, într-o zi pentru noi.
  Banatul e lăsat sorţii lui, ros de boli, de denatalitate, de mizerie fiziologică şi morală. Exemplul Ţinutului Timiş aruncă o lumină tristă asupra stării din celelalte Ţinuturi, ajunse într-o stare şi mai tristă, ca putere de acţiune şi de rezistenţă naţională”.
  Aceasta era situaţia în 1938, la 20 de ani de la Marea Unire. Astăzi, cifrele s-au schimbat, situaţia, însă, a rămas aceeaşi. - consemneaza a.l.in ”the west”
  acum vine si BOR cu jugul ei, altul, NU CU AL LUI HRISTOS CI CU AL MAMONEI, si, vai de cel prin care vine sminteala.
  „Şi a zis: Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor.
  Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăţia cerurilor.
  Şi cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primeşte.
  Iar cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o piatră de moară şi să fie afundat în adâncul mării.
  Vai lumii, din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala.
  Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mici, că zic vouă: Că îngerii lor, în ceruri, pururea văd faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri.„ Ev.Matei 18,3-7,10

  ReplyDelete
 7. http://www.rostonline.ro/2013/02/cit-poate-costa-un-moft-arhieresc/

  ReplyDelete
 8. Din fotografia de grup cu ocazia Adunarii Eparhiale din 25 ianuarie constat un lucru cel putin interesant, ca seful de facto al Arhiepiscopiei este Ionel Popescu si nu Paisie. In cliseu Ionel e miezul grupului: Paun Otiman il tine de brat pe Span, apoi Talpos ranjeste, vizibil cat mai aproape de seful grupului (adica Ionel Spanel). Buldozeristul Bojin nu tinde sa se apropie de veterinar (ca sa vezi ce meserii au avut si ce au ajuns!). Oare ce o fi insemnand asta?

  ReplyDelete
 9. in arhivele media din 2011, si pe arhiprafuitul sait al mbt, mai este o imagine cu vizita pf daniel! la timisoara, prima efectuata in tara de catre acesta de la instalarea sa!
  ea reflecta starea de agitatie si devalmasie care deja se instalase in arhiepiscopia timisoarei!
  ce a urmat, se cunoaste...
  de toti cei care au ochi sa "vada" starea eparhiei timisoarei!

  ReplyDelete
 10. Joi 30 ianuarie 2014, Sfinții Trei Ierarhi: P.S. Văcar a interzis slujbele în bisericile din Timișoara, toată lumea musai la catedrală că vin oaspeți și el trebuie să se dea mare și să vadă lumea cât e de iubit. Revoltător

  ReplyDelete
 11. "lupul imbracat in mantie domneasca" a descins la parohia sf ilie fabric,atat de mult incercata. probabil ca sa puna la cale megajaful de 500.000 euro.
  cat sa fie partea lui din aceasta mare afacere?
  poate cineva care stie sa ne spuna?
  asteptam reactii...

  ReplyDelete
 12. nu vor mai fi reactii...lumea e scarbita de tot spectacolul dezgustator la final popa floca cheama sa boteze pe micul Ilie al lui Sa-i traiasca plodul dar uitati-va la oameni cat de putini au fost la biserica jumatate neamuri venite pentru botez si vreo alti 40-50 de curiosi flori date d fata lu floca si alte scarbosenii au fost trecute cu vederea s-a urcat diirect in masina si dus a fost lasand in urma gust amar mai vine el ca are afaceri aici dar poporul e lamurit suta la suta de un om ca asta care nu-i strica un control medical

  ReplyDelete
  Replies
  1. fost enorias la Sf IlieJanuary 27, 2014 at 10:50 PM

   Ce putina lume in biserica... nu mai e cum era odata... din cati am vazut in poze, aproape nimeni nu mai e din garda veche (veche ca si sensul din "vin vechi"). Mare pacat... Multa tristete... De cand cu linsajul Pr Cricovean, n-am mai calcat la Sf Ilie. Vazand interiorul bisericii, mi-am adus aminte de cum era odinioara la Liturghie si mi se pune un nod in gat... mi se pare ca a fost demult si totusi parca ieri... am sentimentul feciorului de imparat care se intoarce in casa parinteasca si gaseste doar ruina, unde si duhul s-a schimbat iar de sub o lespede sta sa se ridice moartea...

   Delete
 13. Sa vedeti mare parada la Catedrala miercuri cand vin moastele !!! plus ca joi vine PS Lucian asa ca piu o sa fie cu ochi in patru !~~!! o sa mobilizeze toti lingaii lui de incredere ca sa supravegheze zona !!! si sa-l informeze de tot ce misca ....

  ReplyDelete
 14. Haideti cei ce vreti ca sa plece Paisie sa facem un protest in fata Catedralei in ziua cea mare [30 -ian ] e momentul cel mai bun sa vada si ceilalti sinodali ca Timisoara nu-l mai vrea pe Rom !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 15. Mai bine s[-l lasm in grija lui Dumezeu sa-i pedepseasca pe toti ticalosii. Feriti-va de orice alta manifestare: Dumnezeu a numarat si cantarit pe Paisie, Popescu si ceilalti sobolani de pe acolo. daca-i mai rabda inseamna ca nu s-au poocait si le va prefgati o pedeapsa pe cinstea vredniciilor nevrednice onorate. Dumnezeu nu bate cu nuiaia si are grija!

  ReplyDelete
 16. http://www.bihorel.ro/sofronie-dixit-cum-ii-ataca-episcopul-ortodox-de-oradea-pe-greco-catolici/
  Vreti pe Sofronie mitropolitul Banatului?

  ReplyDelete
  Replies
  1. DAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Delete
 17. STIRE DE ULTIMA OARA !!!!
  Prin cele de faţă, anunţăm că, urmare actului nr.213/2014 de la Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului prin care ni se precizează că ,,având în vedere prognoza meteo şi starea drumurilor, care sunt în mare parte închise, pelerinajul cu moaştele Sfintei Muceniţe Filofteia nu mai poate avea loc” cu prilejul hramului Catedralei mitropolitane din Timişoara în perioada 29-31 ianuarie 2014.

  Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului propune să se reprogrameze o altă dată în vederea efctuării pelerinajului amintit.

  Cu deosebită consideraţie,

  Biroul de presă al Arhiepiscopiei Timişoarei

  ReplyDelete
  Replies
  1. Foarte bine! De la inceput a fost o minciuna totul, pentru ca:
   1. Mincinos anunta comunicatul Arhiepiscopia Timisoarei ca moastele Sfintei Filofteia, vin la Timisoara la initiativa IPS NICOLAE
   2. Mincinos anunta comunicatul ca IPS Nicolae propune ca toti ierarhii sinodului mitropoltan sa savarseasca Sf. Liturghie arhiereasca;
   3. Mincinos si caracterul tziganului din Trivale, vinitura Ion Gheorghe alias Paisie Lugojeanul care dorea sa se autoinvite pe la arad si Caransebes;
   4. Mincinos fiind ierarhul care a generat acest circ, sfanta Filofteia a facut o minune prin insasi nevenirea ei: PLANUL OAMENILOR MANDRI este DARAMAT DE DUMNEZEU CARE LUCREAZA PRIN OAMENI.
   Cu deosebita stima pentru banatenii autentici sii nu pentru cocotatii-vinituri, plaga pentru Timisoara, Tmis si imprejurimi;
   PS. Ruisine ptr cei de la Biroul de presa al Arhiepiscopiei Timisoarei care sciu cu greseli gramaticale, neingrijit si in mod tendentios, precum spurcatul caracter al coordonatorilor.
   Va saluta un vizitator al blogului per toti

   Delete
  2. http://ziuadevest.ro/eveniment/44623-paisie-lugojanul-i-a-luat-locul-ipss-nicolae-in-capul-mesei-la-sinodul-mitropolitan-al-mitropoliei-banatului.html
   OBRAZNICIA TZIGANULUI

   Delete
 18. "Vă trebuie preoţi mai buni? Naşteţi-i!" Părintele Arsenie Boca

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ii naste Tziganu din Triviale. Apropos! Va pe arhiprafuitul site al MBT ca o gloata de jigodii s-au imbracat frumos in fustite si au defilat pe soleea catedralei. Ma intreb! Prin ce s-a remarcat fiecare d'acolo?

   Delete
  2. prin SLUGARNICIE !!!!

   Delete
  3. au lipsit marii si bunii PREOTII ai catedralei>VANA,MITIGA,CRETA, GASPAR etc."din binecuvantate pricini" !
   asa grait-a dl paisie,cand protosul sf liturghii de hram i-a dat prilejul sa se afirme:"ci ca tâlharul marturisindu-ma strig Ţie, pomeneşte-mă Doamne când vei veni într-u Împărăţia Ta". doar atat!
   predica tinuta de PSS Lucian a fost la un inalt nivel teloogic, de cultura si de traire!
   am vazut cum oameni in varsta,veniti sa primeasca anafura din mana sa,sarutau hainele pe care le purta,cu clopotei,si cu Domnul Hristos pe scaunul de Judecător pe spate si doreau sa mai revina cat de curand.
   in cuvantul sau, PS Lucian,atat a spus:revin dupa 8 ani de absenta!
   iar dl paisie, la final, l-a invitat in nume personal pe PS Lucian sa vina la hramul din 30 ianuarie...in fiecare an!
   sugestiv si concludent...nu?!

   Delete
 19. Preasfintite Lucian noi clericii si credinciosii va dorim inapoi in Timisoara ca Mitropolit. Bunul Dumnezeu sa va dea sanatate si ani multi in mijlocul nostru al timisorenilor. La Caransebes sa mearga Siluan din Ungaria iar "iubitul" nostru Paisie la ungurii lui dragi sau mai bine in Australia.

  Pe Stapanul si Mitropolitul nostru Lucian...

  ReplyDelete
 20. Nu stiti ce cereti

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mare adevăr grăiești!

   Delete
 21. Daca ajunge lucian, putem sa ne luam adio de la liniste, respect si bunatate. Atunci ipocrizia va trona pe cel mai de sus scaun.

  ReplyDelete
 22. Preferam sa ne luam adio de la linistea, respectul si bunatatea de acum :)))) si sa avem un om linistit, respectuos si buni cu toti, atat clerici cat si mireni.
  Mai bine ipocrizia dacat mania si ura. Orice e mai bine decat un coleric si frustrat.

  ReplyDelete
 23. Aici trebuie un om copt la minte, exclusi din start Paisie, lucian, Sofronie, etc. Daca luam lista sinodalilor, de dorit ar fi fost Daniil de la Varset, daca nu era bolnav, sau Siluan al Ungariei, Iosif de la Paris sau Serafim al Germaniei, Nicolae al Americii. De cesa nu amintim pe Ioan al Covasnei sau Casian de la Galati. Mare pacat ca am pierdut pentru aceasta zona pe Ciprian de la Buzau, un ierarh excelent! Un om smerit dar de o profunda cuultura calinic Botosaneanul, din pacate doar episcop-vicar al Iasilor. Un om induhovnicit, Vasile Somesanul, pacat , doar episcop-vicar dar nu un teolog prea stralucit.
  Intre Paisie si Lucian, Siluan si sofronie toti sinodalii ar inclina spre Sofronie, apoi spre Siluan si mai la urma pentru Lucian....Deci, stati pe pace...Lucian, poate, peste vreo 20 de ani arhiepiscop pe la Arad dar si acolo cu semnul intrebarii.

  ReplyDelete
 24. Daca ar fi la vot Lucian si sofronie, sinodul ar fi rupt in doua, ca, dealtfel, de fiecare data:
  Oltenia, Clujul, Dobrogea si Moldova ar vota cu Lucian
  Ardealul, Ungrovlahia si diaspora cu Sofronie. Ar fi o sansa pentru Lucian daca sinodalii nemultumiti de politica Patriarhului ar fi uniti si ar aplica crampoanele conservatoare exaltatilor...cam prea lipsita de miza ar fi partida Sofronie_Lucian din care ar iesi invinsa, cu siguranta, doar Biserica Ortodoxa Romana. riscul e prea mare si responsabilitatile uriase...deci nu-l vad pe PF Daniel sa joace chiar asa de iresponsabil.

  ReplyDelete
 25. Serafim al Germaniei sau Ioan de la Covasna ar fi cei mai potriviti... Sofronie sa ramana acolo cu bihorenii lui.

  ReplyDelete
 26. Ganditi-va ca in afara de cativa sinodali toti au sanse si unii chiar viseaza la scaunul Timisoarei. Deci sunt multe posibilitati.
  E posibil ca ierarhi mai in varsta ca Serafim sa isi doreasca sa se intoarca in tara.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Lasa prostiile aste cu Serafim si altii !!! banatenii adevarat il vor pe PS Lucian Mitropolit !!!!!!!!!!nu mia bateti campii

   Delete
 27. PREA MULTA FIREBINTEALA LA CAP!
  SA FIE DIN CAUZA GRIPEI CARE BANTUIE?
  IPS NICOLAE ESTE BINE MERCI.
  PS>IN MOD NORMAL PF DANIEL AR TREBUI SA RESPECTE CA SI LA CLUJ DECIZIA SINODULUI MITROPOLITAN.

  ReplyDelete
 28. A nu se compara Andrei sau Irineu cu Sofronie si Lucian. La Buzau, PF Daniel spunea ca, DE REGULA, se tine seama de cerintele locale dar daca Sfantul Sinod gaseste potrivit sa completeze lista cu inca doi eligibili, NIMIC NU POATE OPRI SFANTUL SINOD SA INTERVINA SI SA FACA ORDINE INTR_O CLOACA PRECUM CEA DE AICI

  ReplyDelete
  Replies
  1. Iti dau dreptate. Timisoara nu e Clujul. In Banat nu ai ierarhi de marca care sa -si poata impune cuvantul in fata patriarhului. Timotei e prea batran si presat sa-si ia episcop-vicar ca are probleme in eparhie, Lucian si Paisie prea tineri, care mai au de invatat. In plus, patriarhul e din zona. Cred ca vor fi propusi ierarhi cu experienta: Ioan (sanse mari), Serafim sau chiar Casian. Chiar si daca nu vor fi propusi de Sinodul Mitropolitan, vor fi propusi de Sfantul Sinod (nu uitati ce s-a intamplat in Moldova, cu candidatura surpriza a IPS Teofan, Duhul Sfant lucreaza !!!)

   Delete
  2. Nu avem nevoie de Serafin sau Ioan sau alte vinituri !!! avem destule pe aici , vrem un Mitropolit care sa fie din zona adica din BANAT cum este LUCIAN asa ca nu va mia dati voi cu parerea viniturilor.

   Delete
 29. La Arad IPS Timotei a avut probleme cu cei care trebuiau sa fie supraveghetori si implinitori Centrul Eparhial. Macar episcopul Timotei a avut inspiratia sa detecteze escrocii si au fost trimisi la plimbare asa trbuia sa se procedeze la Timisoara dar aici faradelegea si-a facut casa puternica si trainica.Nicolae Corneanu a crezut ca poate stapani dar Paisie a avut grija sa aleag[ in 2010, precum si acum, in 2013\4, consiliei eparhiali si membri ai adunarii eparhiale devotati. Prin predarea fraielor Nicolae a pierdut. La ce bun un episcop-vicar daca el nu te vrea nici mort dar nici viu

  ReplyDelete
  Replies
  1. La Arad nu putem spune ca Timotei a vrut schimbarea consilierilor, ci a fost fortat de Bucuresti. El a trait mult si bine, fara sa vada, sau vara sa vrea sa/i vada pe hotii de acolo. Timotei este un bun, insa cam depasit de situatie. Nici acum nu e roz.

   Delete
  2. IPS Timotei este un deosebit , un adevarat ierarh , bun , bland ,si intelept , nu ca ala de la timisoara !!!! sa-l tina Dumnezeu sanatos si sa mai slujeasca biserica multi ani !!! FARA VICAR !!!!!!!!
   Eu sper sa ajung el mitropolit in locul lui Nicolae .

   Delete
 30. Preasfinţitul Paisie Lugojanul, Episcop-văcar al Arhiepiscopiei Timişoarei va sluji la biserica cu hramul "Sfânta Cuvioasa Paraschiva" din parohia Macedonia, protopopiatul Deta.
  ps:stie cineva de ce paisie merge maine 2. 02. in... macedonia?

  ReplyDelete
 31. Sincer, m-ar bucura sa vad venind aici fie pe Ioan de HarCov, fie pe Serafim. ar fi insa doua probleme:
  1) varsta lor - Serafim a implinit 65 de ani, iar PF-ul zicea, la Cluj, ca (citez din memorie) "ar trebui sa ne oprim la 65-70 de ani"; Ioan e mai tanar, e nascut in 1951
  2) Noile reglementari NU permit mutarea unui ierarh intr-o eparhe echivalenta (episcop intr-o alta episcopie, mitropolit intr-o alta mitropolie etc).
  Stiu, cand e nevoie se poate motifica, plus ca sar putea considera un pic diferita situatia unui mitropolit din strainatate; atunci numai ar putea serafim sa vine la Timisoara ca mitropolit.
  Lucian si Sifronie sunt mult prea tineri pentru (o) mitropolie; atunci chiar ar innebuni de tot; daca mai e loc, in cazul lui Sofronie

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sti tu cum sta treaba ? nu-ti mia da cu parerea ca habar naa ,Lucian e foarte bun sau Timotei iarasi ar fi un mitropolit bun pt sunt amandoi din banat si stiu sa vorbeasca cu oamneii , NUUU aveam nevoie de vinituri de cinestie unde !!!! sa vina un mitropolit din banat LUCIAN SAU TIMOTEI !!!!

   Delete
  2. 4 martie 1962.
   intronizarea ips nicolae !
   1923-1962= 39 de ani
   asa ca varsta nu reprezinta un impediment canonic.
   dupa cum s-a vazut si papa ioan paul al II lea a adus un suflu nou biserici catolice si o vitalitate pe termen lung, benefica!
   cred din toata inima ca pss Lucian ESTE cea mai buna alegere.
   cu VOIA DOMNULUI

   Delete
  3. Cu voia prostilor, nu cu a Domnului. Nu se mai baga Domnul demult in mizerile astea! Sa fim seriosi, se aleg ei intre ei. Speram sa fie lucizi, macar si din greseala, atunci cand vor alege un nou mitropolit. In final, toti sunt o apa si un pamant. 50 de baroni care alcatuiesc o cohorta de trepadusi frustrati cu impresii de imparati. Deci noi vorbim aici degeaba, ca vrem ori nu, tot ne vor supune miseii...si vor pune pe cine vor dori. Ori lucian, ori paisie, ori mai stiu eu care sunt aciasi constructie sub masca diferita. Ar trebui ca functia asta, sau persoanele care ocupa acest post, sa mai coboare cu picioarele pe pamant, iar noua sa ni se mai rupa de ei, ca fara ceilalti sunt nimeni in drum. Nu ei sunt biserica, ci noi toti, crestinii botezati.

   Delete
 32. reguli noi la capacitate pt. (preotie) in arhiepiscopia timisoarei.
  ...I examen constand într-o probă eliminatorie – testare psihologică ce se va desfăşura marţi, 11 martie a.c., ora 9;
  II testarea de specialitate: se vor susţine probele scrise (dogmatică şi morală; IBU şi IBR) şi probele orale (exegeză NT, predică, cateheză, tipic şi liturgică, cântare, legislaţie şi administraţie bisericească) în ziua de 20 martie, ora 8,00 la Centrul eparhial din Timişoara, B-dul. C.D. Loga nr. 7.
  apoi, de pregatit cele de cuviinta pentru acesul la cabinetul 2 la ps Paisie...de la 5000 la 25.000 coco ca sa te selecteze la proba finala de hirotonie.
  vezi de ex.cazul Percosava- popa TOIE- piata B.Cartan etc.
  de remarcat ca in ultimii 10 ani din 600 de absolventi licentiati in teologie pastorala numai la timisoara, numai mult de 50 au fost si...selectati spre slujire in bor!
  ceia ce spune foarte multe!
  cunosc absolventi de teologie pastorala care lucreaza in firme de distributie,pe tractor,si chiar in bar ca si ospatari!
  ar fi bine ca atunci cand se obtine de la chiriarh binecuvantarea sa existe si un angajament ferm la slujire,fara alte examene in plus care sa trieze licentiatii in teologie pastorala...
  dar la cum merg toate in tara,vad ca se exporta mai nou si slujitori ai altarelor in strainatate...

  ReplyDelete
 33. ce le mai știți voi pe toate... cât despre cei care scriu, să mai pună mâna pe vreo carte.

  ReplyDelete
 34. Tu insuti scri, cel care recomanzi! Te ustura. CEi ce scriu pe blogul asta sunt insi care mai de care: ierarhii, consilieri , protopopi, preoti, profesori, credinciosi. Cat de cult esti tu daca vizitezi blogul? Sau numai curiozitatea! Esti unul dintre cei care astepti pe Nemitarnicul si te fersti de dreapta rasplatire. Lupi moralisti, Paisie Lugojeanul &co. , opariti nu de ce se scie aci, ci dfe faptele voastre gretoase, libidinosilor

  ReplyDelete
 35. De ce Debucean jr. spune ca-i lehamite de episcopul-vicar? De ce a spus ca scoala nu e a ui Paisie si ca babar n-are de programa analitica?

  ReplyDelete
  Replies
  1. poate are D. jr. cohones...!

   Delete
 36. si tatal lui Debucean era dezamagit de tzigan la protopopiat

  ReplyDelete
 37. s-a certat tziganul cu Debuceanu in fata studentilor ceea ce indic[ agravarea bolii mintale de care sufera mai ales ca Debuceanu a fost scos afara de tzigan tras de maneca si asta micu n-a vrut sa paraseasca sala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Lasati ca nici Debucean nu e vreo eminenta de profesor ......

   Delete
 38. jenant episod si dezgustator omul asta este varza nurata si la tipicul poliglot si la predicile pe care le repeta dupa altii debuceanu nu a avut vina in toata porcaria asta iscata de Bruno-Tziganus-pranianul

  ReplyDelete
 39. nu e bine sa mai comentam ca facem rau la debuceanu si la ceilalti pe altu nou vezi ca o fost prins de paiata fara binecuvantare cautand prin biblioteca la care p.s. imbufnat cum e posibil sa citeasca si sa studieze fara aprobarea lui si a sinodului

  ReplyDelete
 40. Prea sfintie stapane paisie, va rog sa-mi dati binecuvantarea sa ma duc sa fac un pipi si o mica cachi ca mancai fasole cu cioran si varza murareasca si jur inaintea tyranului pe care ma voi aseza ca daca nu ma apuca somnu vin inapoi. Mutumesc

  ReplyDelete
 41. pacat de institutia episcopului-vicar pe care nu protii o necinstesc, ci Preastapanul Paisie Lugojanu prin caracterul sau

  ReplyDelete
  Replies
  1. Paisie si-a adunat o gloada de prostanaci in jurul lui , vezi marele Laurian pe care la trimis popa la Nitichidorf ,si unde unbla toata ziua beat de rad oamneii si cu curu de el ''marele'' profesor

   Delete
 42. Debuceanu si-a demonstrat nevinovatia si a predat conform programei analitice pe care Stapanul de pe Loga a confirmat ca e buna la ultima sedinta. Deci?

  ReplyDelete
  Replies
  1. lasati parinte profesor ca nu-i chiar asa !!!!

   Delete
 43. Dar cum e? Crezi ca Debuceanu nu iubeste studentii si face mai mult Paisie pentru ei sau altii care nu sunt la scoala decat la marile praznice? Dece vorbeti daca nu stii?

  ReplyDelete
 44. Soc Soc !!! astazi la catedrala sa intamplat un lucru pe care nu credeam ca o sa-l vad vre-o data , Doamna Lia Equre a intrat in altarul catedralei [bineinteles poftita de unul dintre preoti ] oare de ce ?? oare PS Paisie stie !??!??

  ReplyDelete
  Replies
  1. minciuna sfruntata!

   Delete
  2. Nu-i minciuna !!! d-na Lia pe o parte spune una pe alta face fix pe dos ....

   Delete
 45. http://www.agendadeiasi.ro/utile/religie/39667-ips-nicolae-corneanu,-liderul-bisericii-ortodoxe-din-vestul-tarii,-are-mari-probleme-de-sanatate.html
  no comment, yet?

  ReplyDelete
  Replies
  1. atentie articolul este infestat cu virusi paisiaci...
   nu deschideti adresa de mai sus!

   Delete
 46. http://www.romaniatv.net/mitropolitul-banatului-e-in-stare-grava-are-nevoie-de-rugaciuni-nicolae-corneanu-e-de-nerecunoscut_124470.html

  De cinci zile este articolul...
  Am auzit ca este in stare foarte grava saracul...
  Dumnezeu sa il intareasca!

  ReplyDelete
 47. Bunul Dumnezeu sa-i daruiasca sanatate si putere sa mia ramana in fruntea biserici din banat multi ani avem nevoie de un pastor bun si bland ca si IPS Nicolae

  ReplyDelete
 48. Tu cel care vorbesti asa, numai un lingau de-al lui Paisie poti fii!asta este dorinta voastra, sa-l impaiati pe Ips ca sa va faceti voi mendrele cu cel pe care-l lingeti toata ziua!

  ReplyDelete
  Replies
  1. da ai dreptate !! sunt un mare lingau

   Delete
 49. Sofronie de la Oradea este pregatit sa vina mitropolit, probabil ca in sedinta SS de joi se va transa si aceasta problema...

  ReplyDelete
 50. Asta este parerea ta si visul lui Paisie si al lui Sofronie doar!!!

  ReplyDelete
 51. fara sa fiu cinic, ma rezum sa constat ca:
  "meritul" lui Sofronie: a readus Eparhia Oradiei la Mitropolia Ardealului in situatia in care, la intronizarea lui Anania, au lipsit actualul patriarh si actualul mitropolit al Ardealului;
  "meritul" lui Lucian, care nu va ajunge mitropolit la MBT (nu ma injurati, ci asteptati!): si l-a pus in cap pe fostul titular al scaunului de Cs, cum poti sa fii atat de naiv si sa te... contra vantului, cat cel care a plecat, iar tu i-ai luat locul, a plecat la mitropolie, la una care n-are sediul nici la Paris, nici la Nurnburg, ci AICI, in tara si, intr-un fel sau altul, tot depinzi de el, chiar daca nu-i iesti in mitropolie?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Lucian are sanse !!! Streza e bolnav si nu se stie cant mai....., asa ca are multe sanse !!! iar Sofronie nu va ajunge la MBT in veci !sunt multi alti care stau la rand se ani si ani de zile !!

   Delete
 52. Ma rog, n-are rost sa discutam in contradictoriu, dar una este ce isi doreste fratia ta, si alta-i realitatea; nu e un secret pentru nimeni ca Laurentiu il vrea mitropolit pe Ioan de HarCov, dar, pe de-o parte, nu cred ca Laurentiu e bolnav si fara putere (din contra, e al doilea sau al treilea: Daniel, Irineu de Oltenia, Laurentiu) sau, ma rog, ca e bolnav in asa hal incat sa se vacanteze tronul mitropolitan al Ardealului; pe de alta parte, s-ar putea sa ai dreptate, sa ajunga Lucian mitropolit la MBT, dat NU acum. Acum, daca nu apare un iepure din camilafca, printre favoriti - nu favoriti, ci printre favoriti - ar fi Ioan von HarCov si Sofronie von Arad und Oradea.

  ReplyDelete
 53. ioan de covasna e alegerea cea mai potrivita, sofronie e prea plin de sine iar lucian e aerian cu totul

  ReplyDelete
 54. Decat Lucian un fatarnic ,mincinos si slab pregatit mai bine sofronie care e cu multe etaje deasupra sa sau siluan al ungariei si, de ce nu, paisie. Lucian minte, nu te poti baza pe cuvantul lui...A fost in stare sa spuna in catedrala din Craiova ca el sustine pe Teofan si nu pe daniel. daniel merge la Moldova daca Teofan binecuvinteaza calatoria...

  ReplyDelete
 55. Doamne fereste sa ajunga Lucian! Voi nu vedeti ca asta conduce episcopia Caransebesului prin cei doi prieteni ai lui Timis si Ruset. Totul se invarte numai in jurul lor. Au distrus toti oamenii de calitate, i-au dezamagit, i-au umilit si i-au facut sa plece. Acum la putere e interesul lor si dorinta nebuna de a aduna cati mai multi bani. A vandut tot ce avea episcopia, tot ce au adunat episcopii de dinainte a topit Lucian pentru un vis nesabuit de a construi cat mai repede catedrala. Si asta ca sa bifeze in fata sinodului "marea sa realizare". Ne cere bani peste bani, ne omoara pur si simplu, fara nicio remuscare. Scoala teologica e la pamant tot din cauza celor trei care cred ca le stiu pe toate. Intreaga preotime isi doreste plecarea lor de acolo fiindca au secat tot. Au plecat calugarii, au plecat preotii de valoare si au ramas toti nerusinatii. Priviti ce oameni are in jur si asta spune tot. Am putea continua la nesfarsit cu descrierea esecului si a degradarii prin care trece aceasta veche eparhie condusa de un episcop Mic.

  ReplyDelete
  Replies
  1. nu-i chiar asa , dar ori cum decat Paisie sau Sofronie , LUCIAN este cu mult mai bun !!si mai potrivit pt a fi mitropolit .

   Delete
 56. Posibile INTREBARI, un RASPUNS la final:

  1.CINE sunt responsabili de formarea profesionala, intelectuala si morala a noii generatii de ierarhi si preoti, PE CINE au avut ei DASCALI si MENTORI ?
  2.CINE a proiectat o catedrala supradimensionata in raport cu numarul enoriasilor din localitate - A CUI a fost "visul"?
  Orice constructie nefinalizata, prin intretinerea ei, devine consumator financiar !
  3.UNDE s-au dus banii? - stabilirea unei prioritati - terminarea catedralei -presupune eforturi si sacrificii umane si financiare; si nu doar catedrala. CUM aratau majoritatea bisericilor si manastirilor, seminar, scoala, gradinita, centre sociale...?
  ESTE TOT numai "esec si degradare" ?
  4.CINE sunt "oamenii de calitate", "calugarii","preotii de valoare" care "au plecat" - nume si prenume - dar mai ales, daca e posibil, UNDE si CE performante remarcabile au avut dupa plecarea din eparhie ?
  5."Intreaga preotime isi doreste plecarea" / "Doamne fereste sa ajunga Lucian!"(plecare/ramanere - cam CONFUZA si CONTRADICTORIE dorinta matale !).
  Hotarati-va: CE doriti - sa plece sau sa ramana cu "esec" cu tot ?

  Oricum oamenii sunt prea "mici", ALTCINEVA le va randui pe toate...si orice se va intampla, intodeauna va fi VOIA SA !

  "A tagadui o conducere suprema a cerului si a pamantului, e totuna cu a propavadui domnia intamplarii, a haosului sau a anarhiei universale.
  Dar lumea este in ordine. Aceasta dovedeste ca este o conducere mai presus de ea. Iar fara ordine este mintea care o vede fara Stapan." (ARSENIE BOCA)

  ReplyDelete
 57. îl tot înlocuim pe IPS Nicolae, pe Paisie, dar când înlocuim protopopii, că doar ei sunt"mâinile"curate ale lui Paisie, Popescu.Trebuie înlocuiţi cu toţii, schimbare totală, fiindcă altfel nu se vor limpezi apele, ne vom bălăci tot în mocirlă, vor fi nereguli, furturi, deturnări de fonduri.Trebuie scoasă rădăcina şi stârpiţi cu toţii.Să mai trăiască şi tinerii preoţi săraci ( fără "săracul" de Cerbu jr.,care se pare că are 3 salarii, mama măcar un salar, iar tatăl protopop cel puţin 2 două, fără ciubucuri fără număr).Ei susţin nelegiuirile din protopopiate şi le dau putere celor de la centru.Aşa că jos cu ei.

  ReplyDelete
  Replies
  1. nu toti protopopi sunt la fel !!! sunt si OAMENI cu adevarat bine pregatiti si cu HAR !!! nu-i bagati pe toti in aceiasi oala !!!

   Delete
 58. Cel care a scris in favoarea lui Lucian este cu siguranta unul dintre slujitorii sai fideli.
  Catedrala nu trebuia facuta asa de repede, calcand peste toata lumea. Mai avem si familii si nevoi, nu doar voi aveti dreptul la viata, ticalosilor!. Banii aruncati degeaba cu firma lui Viorel care v-a fraierit cu voia sau din prostia voastra cum ramane? Cum ramane ca un om ca vicentiu e prigonit de voi? Cum ramane ca oameni ca Macarie au plecat cat au vazut cu ochii? Cum ramane ca nu le palce de statura duhovniceasca a unui Teofan de la Nera? Cum ramane ca un prost ca si Timis care nu are habar sa vorbeasca bine preda la facultate? Cum ramane ca toata ziua va injura toate preotimea pt ca le luati si ultimul ban de la biserica? Cum ramane ca oamenii vostrii traiesc in lux? Sa dam si sume cumva de salariile pe care le aveti? Ca stati pe 10 functii? Ati spoit si voi cateva cladiri si cu asta va laudati ca altceva nici nu aveti. Sunteti goi si nu aveti nimic de a face cu Biserica, doar bani si putere, asta vreti. O sa continuam si o sa dezvaluim mai multe daca trebuie. Inclusiv cum ati putut construi 5 garaje cu 12 milairde... ce oameni de treaba! Oricum va uraste lumea, s-au prins toti de prefacatoria voastra. Totul e pe interes, pana ca nici oamenii vostrii buni v-au parasit. A! si uitam, taxa aia de 9 mil la cununie cum e, hapsanilor? Doamen de v-ati evapora din existenata...

  ReplyDelete
 59. Oricat adunati mizeria din ograda lui Lucian nu veti reusi sa strangeti decat maxim 20-30% din ce a "realizat" Preainteleptul si Prealuminatul Paisie The Gipsy from Arges.
  Cati preoti hirotoniti inainte de 2006 nu s-a simtit jicniti sau luati peste picior, chiar daca aveau doctorate de acest student "eminent" alFacultatii de Teologie din Timisoara. Chiar toti au fost niste prostanaci sau smecheri?

  ReplyDelete
 60. Care este starea reala a Inaltului Nicolae? Intreb deoarece stirea din ziar de acum cateva zile - preluata de presa aproape la copy/paste - este stupida; da de inteles ca Inaltul nu mai poate, de acum incolo, sa mai slujeasca la catedrala. In sensul ca, pana zilele astea, (citez din memorie) s-a aflat in mijlocul credinciosilor.

  Sunt de acord cu fratia ta, cel care ai spus ca cel mai nimerit pare a fi Ioan de Covasna, şi care taaaare bine i-ai caracterizat atat pe Sofronie, cat si pe Lucian.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pe Sofornoie la caracterizat bine, insa pe LUCIAN nu pt ca este un episcop foatre bun ,bland si intelept .nu mai comentati aiurea despre episcopi numa dupa filmuletele cu ei de pe youtube....etc.

   Delete
 61. Oameni buni, nu e vorba de comparatii intre cei trei (Lucian, Sofronie, Paisie), sunt pe langa situatie, sunt pre tineri si de asta sunt si asa de infumurati, au fost alesi fara nicio realizare. S-au trezit peste noapte episcopi si acum taie si spanzura pe orcine nu se supune aberatiilor emise de ei. Asadar, cred ca un episcop trecut prin viata si smerit, precum Ioan de la Covasna, ar fi mult mai potrivit. Chiar nu va doriti un om mult mai asezat? De ce am dori un mofturos si ipocrit ca si Lucian, un famfaron precum Sofronie sau un frustrat ca Paisie. Nici unul nu e bun, de ce facem grade de comparatie intre niste oameni bolnavi de putere. Daca ar fi smeriti nici unul nu ar visa la nesfarsit cum sa faca sa le apare crucea pe camilifaca. Miroase de la o posta ca Lucian are oameni care scriu aici in favoarea lui, dar realitatea despre el o cunoaste toata lumea sincera, nu naivi care ii cred excitarile femeiesti de la slujbe si teatrul prost regizat.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Viitorul mitropolit va fi IPS Ioan sau IPS Serafim, care au o activitate arhiereasca indelungata, cu multe realizari si cu o traire duhovniceasca autentica, pe care n-am auzit sa o fi contestat cineva. In plus au fost ierarhi misionari, fiind de fapt ctitorii eparhiilor pe care le pastoresc, n-au gasit aproape nimic inaintea lor si au trebuit sa activeze intr-un mediu adesea ostil Ortodoxiei, intr-un spatiu unde ortodocsii sunt minoritari. Nu uitati ce s-a intamplat la Buzau, unde a fost ales PS Ciprian, foarte apreciat pentru activitatea sa de la Patriarhie si pentru vasta sa cultura teologica si slujirea exemplara. A obtinut 41 de voturi din 47, practic neavand contracandidat, desi nici episcopul Giurgiului nu este o persoana oarecare. Ca sa nu mai zic de alegerile pentru Mitropolia Moldovei in 2008 sau mai aproape de noi, la Deva, unde ierarhii banateni si-l doreau cu ardoare pe PS Daniil, ca sa nu le deranjeze ”lancezeala banateana”. N-a fost sa fie si bine ca nu s-a intamplat asa. Asa ca nu iese cine se pregateste, ci cine se nimereste, cum zicea cineva.

   Delete
  2. La mitropolia banatului trebuie sa vina un mitropolit bland, calm si asezat [linistit] care sa conduca in pace si buna intelegere clerul si poporul ! Sofronie in nici un caz nu are ce cauta la MBT iar Ioan nu stie nimic despre banateni si cultura banatului . Lucian sau IPS Timotei ar fi cei mai potriviti , sau chiar PS Daniil ar si el bun pentru ca pastoreste banatenii sin banatul sarbesc !!

   Delete
 62. Daca viitorul mitropolit va avea o anumita "varsta", va avea nevoie de un "ajutor"...
  Deci CINEVA - un vicar si CATIVA - niste consilieri, vor fi pe aproape...
  Adica "lancezeala banateana" sau "schimbam tot dar nu se modifica nimic".

  ReplyDelete
  Replies
  1. lancezit esti tu !!! v-ati gasit voi viniturilor sa vorbiti despre banateni , voi care atunci cand ati ajuns in banat ati crezut ca sunteti in alta tara !:)))))

   Delete
 63. Oricine va veni va schimba cate ceva, insa Lucian daca vine nu schimba mare lucru. Sa ne gandim ca e prieten cu Popescu, Maica-sa se spovedeste la Cerbu, plus ca mai are si alti prieteni care vor sti sa se dea pe langa el. Asa unul din alta parte va face ordine, fara pile si prietenii. Si nu e necesar sa aiba vicar, nici Timotei nu are, nici Pimen. Asa ca e otravita opinia de mai sus

  ReplyDelete
 64. "Opinia otravita de mai sus" facea referinta la O SITUATIE si nu la o persoana, situatie care, finalmente s-ar putea rezolva pe cale administrativa prin aplicarea Legii pensionarii - varsta de pensionare .
  "Oricine va veni va schimba cate ceva, insa Lucian daca vine nu schimba mare lucru" este o opinie cu referire directa la O PERSOANA, fiind explicit o sageata otravita !
  Cu atat mai mult cu cat argumentele aduse fac referire fie la relatii sociale normale (intr-o lume civilizata prietenia nefiind incriminata), fie la relatii de-a dreptul personale, intime, privind duhovnicul mamei sale (inca mai exista libertatea de a-ti alege duhovnicul) - acestea spun mai mult decat o mie de cuvinte despre caracterul celui care le invoca .

  ReplyDelete
 65. Problema nu e de duhovnic si de prieteni, ci de nepotism. Mai lasa apologiile ca se vede de la o posta ca ai un interes sa ajunga unul care promoveaza interesul de gasca. Ca asta s-a intamplat la Cs, s-a adunat o casca care are interes sa stoarca tot, avand pretenia ca vor binele, dar nu al oamenilor, ci al lor. E prea evident cand vezi ca familii intregi sau strans acolo ca un cuib de viespii, calcand in picioare pe oricine. Am vrea sa scapam de oportunisti si de prosti, ne-au povestit colegii destule despre principiile si caracterele celor care stau acolo. Nu suntem naivi!

  ReplyDelete
 66. Ioan de la Covasna mai are un atu foarte important: știe să lucreze și să colaboreze într-un mediu interconfesional ortodox, catolic, protestant, sectar, ceea ce este foarte important pentru MB. Paisie a reușit să îndepărteze pe toți. O variantă bună ar fi și Sofronie de la Gyula.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sofronie nu e la GYULA !!!! PS Siluan este episcop in ungaria , da este bun si el !!! are calitatle necesare de a lucra cu oameni si s-ar potrivi cu cultura si cuvilizatia banateana !!!

   Delete
 67. Iata-l pe viitorul mitropolit in toata splendoarea sa
  http://biserica-ortodoxa-romana-media.blogspot.ro/2013/01/preasfintitul-parinte-sofronie-drincec.html
  Se numeste Sofronie cel Mare, care va deveni si mai mare dupa ce va ajunge mitropolit. El nu are dezavantajul de a fi Mic ca altii...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Arata ca un porc de craciun. Emana niste aere de aere strict duhovnicesti. Cred ca toti dracii salasluiesc in el

   Delete
 68. www.bihorel.ro/drincec-uber-alles-episcopul-sofronie-le-a-impus-reguli-de-sclavagism-modern-preotilor/

  ReplyDelete
 69. Ce scrie la ziar despre Sofronie e valabil la toti episcopii. Peste tot e sclavagism modern, de Mic la Marele Alb. Asta e politica lor de conducere. Pacat ca de unii se scrie si de unii nu. Se produce astfel idea ca unii sunt mai buni decat aia despre care se scrie. Lucrurile nu stau asa, toti sunt la fel. Cand Mic iti cere toate actele terenurilor din eparhie sa fac ce vrea cu ele, cum e ? Cand iti trage din salariu cand are chef, cum e? Nu e scalvagism? Nu e caz penal?

  ReplyDelete
 70. Ierarhia intodeauna s-a comportat asa. Marea problema a lor este se rezuma mai ales in tehnica de astazi - interentul. Ma intreb! Cand vor dezbate aspectele astea calugarii-episcopi in Sfantul Sinod? Pana una alta titularul site-ului are admiratia mea si daca exista o posibilitate sa ii trimit niste banuti pt mentenanta nu as da inapoi.

  ReplyDelete
 71. Marele Spân în ringul culturii

  Cotrobăind printre paginile netului dădui peste “marea manifestare din 12 februarie a lui Ionel (Ionel e nume de sluga) închinate bieţilor eroi din ‘89”. Şi iaca văd în poze, două babe, un bărbos în spate numa’ bun de Gătaia, gen Sepi Ardelean şi câţiva lingăi în persoana lu’ Florinel Care(bea). Adică mai pe scurt, o lăbăreală de manifestare. Da, mi-am adus aminte de comentariile de pe acest blog în legătură cu prestanţa culturală a Spânului-Vicar Eparhial şi cu permisiunea vostră îmi exprim şi eu umila părere. Pe baza informaţiilor regăsite pe site-ul parohiei Iosefin, ne sunt descoperite direcţiile de cercetare ale ”valorosului” părinte profesor. A scris articole pe diferite teme de cercetare, fără a focaliza un segment, ceea ce-i conferă titlul de “scriitor haotic” şi eşuează asemenea Titanicului în cercetarea evreilor din Banat (teza de doctorat). Parol că’s mulţumit, că putea Gyemant să-i dea o teză cu jâdanii din Serbia (de unde a mai plagiat). Dar nu asta ar fi problema! Să înţeleg că au fost epuizate subiectele ortodoxe, câtă vreme a trecut fratele nostru la studiile jidoveşti? Una peste alta, să nu-mi mai pierd timpul cu fleacuri, Ionel Popescu a fost un teolog care a contribuit mai mult decât modest la dezvoltarea studiilor teologice. Într-un clasament al teologilor din Banat din toate timpurile nu-l văd în top 200. Tâmpiţii îl pot aprecia, dar realitatea confirmă cu totul altceva.

  ReplyDelete
 72. Din pacate ierarhi jecmanesc poporul , taxe peste taxe , bni pentru orice !!! ar trebuii scazute taxele de inmormantare , cununie , botez, etc. nu zic sa le faca pe gratis dar totusi sa ceara mai putin !!

  ReplyDelete
 73. Toata lumea stie ca la Oradea PS Sofronie strange bani pentru a cumpara influenta in sinod...de aproape un an de zile nu se mai organizeaza concursuri pentru parohii acolo (ATENTIE - NICI MACAR NU SE PUBLICA, SECRET TOTAL), se merge pe ``numire`` directa, INCUSIV PENTRU PAROHII DE ORAS (2 cazuri in Oradea in nov) sau chiar 3 (!) numiri in aceeasi sedinta...cei de acolo stiu ca pentru a beneficia de acest tratament preferential trebuie sa se inscrie pe o "lista de asteptare", apoi se organieaza o "licitatie", si cel care da mai mult e numit...

  ReplyDelete
 74. Ce parere aveti despre modul cum slujeste PS Sofronie? Aveti aici inregistrarea integrala a Sfintei Liturghii arhieresti de sarbatoarea Sfintilor Trei Ierarhi de anul acesta, 2014, dintr-o biserica din Oradea.
  http://www.youtube.com/watch?v=yrrmNauMk7E

  ReplyDelete
 75. Teatru ieftin...tipic, tipic si la inima nimic...fanfaronada, sa nu zic sofroniada...vai si amar de noi...iar daca e adevarata treaba cu parohiile in Bihor, e un lucru deosebit de grav...un precedent periculos, care poate duce la lucruri grave..simonie e nimic

  ReplyDelete