Thursday, April 26, 2012

Ştiri

Anchete în desfăşurare la SC Partoş SRL!
Atenţie! Se înlocuiesc capetele foştilor trădători cu alţi trădători.
Dar asta e soarta trădătorilor! La ce s-ar fi aşteptat!

PS Paisie înaintează ca Titanicul, fără nicio grijă! Discreţionar până la capăt!
Trăiască, la mulţi ani!

Wednesday, April 18, 2012

De Paşte!

http://www.ziuadevest.ro/editorial/29333-ce-a-lipsit-nopii-invierii-la-catedral-.html

PS: Ce ziceţi de isteria ce a cuprins toată România cu lumina adusă de la Ierusalim?
http://www.adevarul.ro/locale/timisoara/Jet-ul-Lumina-Sfanta-Ierusalim-turbulente_0_682731725.html

Eu cred că e doar lovitură de imagine, pentru că BOR a scăzut puternic în puncte de încredere. Sper să mă înşel.

Friday, April 13, 2012

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI 2012

   † NICOLAE  Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Timişoarei şi  Mitropolit al Banatului


Iubitului cler, cinului monahal şi binecredincioşilor creştini şi creştine har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos !
Cinstiţi credincioşi şi credincioase,  „Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând …”
Sărbătoarea Învierii Mântuitorului nostru a fost cu multă înţelepciune rânduită de Sfânta noastră Biserică în acest anotimp, al primăverii, reprezentând nu numai învierea noastră ca fii ai Dumnezeului Celui viu, ci şi a naturii înconjurătoare, care îşi pregăteşte şi ea veşmântul pentru Sfânta Înviere, prin ghioceii îmbobociţi ce ies de sub zăpada iernii, prin covorul verde al ierbii ce acoperă pământul şi mai ales prin frumoasele flori, care, cu petalele lor albe asemenea zăpezii, vor să ne aducă aminte de hainele albe ale Mântuitorului, cu care a ieşit din mormânt, aşa cum e reprezentat în icoanele noastre. Sărbătoarea mai vrea însă să ne aducă aminte şi de hainele curate ale sufletului nostru spălate prin lacrimile sincere ale părerii de rău în Taina Spovedaniei şi înfrumuseţate în lumina Sfintei Cuminecături.
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,
Cu acest prilej doresc să ne oprim asupra tălmăcirii cuvintelor „cu moartea pe moarte călcând“, din troparul Învierii. Cuvântul moarte, de cele mai multe ori, răsună trist în urechile noastre, aducând în cele dinlăuntru ale noastre sumbre simţăminte. Sigur nici unul dintre noi nu am dori ca să murim, spre deosebire de Sfântul Apostol Pavel pentru care „moartea era un câştig“. Ce simţăminte va fi având el, de a ajuns la asemenea convingere, care, pentru noi cei de rând, este greu de înţeles!
Dacă am medita mai creştineşte şi mai adânc, despărţirea sufletului de trup nu este o moarte, o distrugere totală şi iremediabilă, ci doar o stare de provizorat, de trecere, de mari nădejdi viitoare şi nici într-un caz de cugetări negative, descurajatoare sau de deznădejde. Nu trebuie să uităm că şi trupul nostru este veşnic şi că şi el va învia. S-ar putea ca văzând trupul putrezind şi amestecat cu ţărâna pământului să ne îndoim de învierea lui. Să nu fie! Textele sfinte ne spun că şi „marea îşi va da morţii săi afară“. Avem un pasaj foarte edificator în Proorocul Iezechil, cap. 37, în privinţa învierii trupurilor, pe lângă acele trupuri înviate de Mântuitorul. Proorocul Iezechil prezintă un câmp de oase goale, rămase risipite pe câmpie în urma unei bătălii. Dumnezeu îl întreabă pe prooroc: „Ce crezi, învia-vor oasele acestea?“ Iar proorocul răspunde cu o oarecare îndoială: „Tu ştii aceasta“. Dumnezeu, ca să-i risipească orice îndoială, îl face martor acestui eveniment zicând: „Voi face să intre în voi duh şi veţi învia“. Şi mi-a zis: „Prooroceşte asupra oaselor acestora şi le spune, oase uscate ascultaţi cuvântul Domnului. Proorocit-am  cum mi s-a mai poruncit. Şi când am proorocit s-a făcut un vuiet şi o mişcare şi oasele au început să se apropie fiecare os la încheietura sa şi am privit şi iată erau pe ele vine crescute şi carnea şi pielea le acoperea pe deasupra, iar duh nu era în ele. Atunci mi-a zis Domnul: Fiul omului, prooroceşte şi spune duhului: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Duhule vino din cele patru vânturi şi suflă peste morţii aceştia şi vor învia. Deci am proorocit cum mi se poruncise şi au intrat în ei duhul şi au înviat şi mulţime multă foarte de oameni s-au ridicat pe picioarele lor“. Mai putem oare să ne  îndoim de puterea lui Dumnezeu şi de învierea trupurilor noastre? Şi pe lângă toate acestea avem şi trupuri neputrezite, atâtea sfinte moaşte ale sfinţilor Bisericii chiar până în zilele noastre, cum sunt acele ale Sfântului Iacob românul, care pot fi văzute de oricine are ocazia fericită să viziteze locurile sfinte de la Ierusalim.
În această situaţie ne întrebăm: Mai putem spune acestei despărţiri a sufletului de trup, „moarte“? Mai putem să ne îndoim de această înviere a trupurilor noastre? Deci moarte în înţelesul distrugerii totale nu există, pentru că şi trupurile şi sufletele noastre sunt veşnice. Trebuie să eliminăm din inimile noastre deznădejdea, tristeţea care uneori ne cuprind  la auzirea cuvântului moarte. Aşa socotim că a înţeles şi Sfântul Apostol Pavel moartea „ca un câştig“, ca o mare trecere, aşa să rămână şi în mintea şi inimile noastre.
Sfântul Evanghelist Ioan, arătând rostul venirii în lume a Mântuitorului zice că „Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă“. Acesta ar fi adevăratul sens al vieţii, iar moartea sufletească – sensul autentic al morţii.
La aceasta s-a referit şi Sfântul Ioan Gură de Aur în Cuvântul său de la Paşti, atunci când zice: „Unde-ţi este moarte boldul tău? Unde-ţi este iadule biruinţa ta?“.
Dreptmăritori creştini şi creştine,
Se cade aşadar să înţelegem că nu trebuie să ne mai temem de moartea fizică, ci să o considerăm ca o mare trecere în veşnicie, dar să ne temem de moartea sufletească şi mai ales de „veşnicia ei“. Această temere să trezească în noi râvna sfântă ca prin înfrânare şi har dumnezeiesc să ne eliberăm de întunecimile ei.
Să avem mare nădejde în bunătatea şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu, în ajutorul Său, că de aceea a venit Mântuitorul la noi, ca să ne pregătească prin Învierea Sa marea noastră trecere. Nici unul să nu ne mai temem de moartea fizică, pentru că ne-a izbăvit pe noi Învierea Mântuitorului Hristos. Toţi să îndrăznim, nici unul să nu descurajăm, ca să intrăm la ospăţul Domnului nostru, luând aminte că „nici unul mustrat de cugetul său mai înainte de a se spovedi să nu cuteze cu nebăgare de seamă să se atingă de acest foc mistuitor“, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur în Cuvântul său din Joia Mare.
Cu acest îndemn de încurajare şi de nădejde în Hristos Cel înviat, precum şi cu nădejdea în darurile Bisericii lăsate nouă prin Sfintele Taine, Vă doresc din inimă învierea Dumneavoastră a tuturor din moartea sufletească, învierea neamului nostru şi învierea sufletească a întregii omeniri, ca să se risipească dintre noi, precum se risipeşte fumul, orice vrajbă, orice ură, orice dezbinare, orice răzbunare, spre binele nostru vremelnic şi veşnic şi spre lauda Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfânt, Amin.
Al vostru stăruitor rugător către Hristos Cel înviat,
                                                                                                   †Nicolae
Arhiepiscop al Timişoarei
şi Mitropolit al Banatului

Dată în reşedinţa mitropolitană din Timişoara, la praznicul Învierii Domnului, anul mântuirii 2012

Thursday, April 12, 2012

Paisie vs Popescu

Avem informații noi legate de relația dintre vicar și vicar!
Se pare că, în sfârșit pr. Ionel Popescu s-a hotărât definitiv în ce barcă să urce. Și nu e barca paisiacă! În sfârșit și-a luat inima în dinți, urmând exemplul consilierului economic și l-a înfruntat pe Paisie, reproșându-i faptul că nu a fost deloc inspirat atunci când a ales să-l înfrunte pe IPS Nicolae și pe bănățeni.
Având în vedere că, deși aparțin BOR, bănățenii au propriile lor tradiții, strâns legate de spiritualitatea lor, vezi antologhioanele lui "Vlad", muzica specifică, etc., iar această stare de fapt nu a fost schimbată nici de IPS Nicolae, nici de IPS Vasile, orice atentat la tradiția bănățeană conduce la război.
Acest lucru a fost intuit și de pr. Ionel Popescu, care și-a exprimat frustrarea de a lucra cu PS Paisie, catalogând acest lucru, în mod surprinzător, ca fiind un "blestem". Acum, vicarul administrativ, și-a recunoscut greșeala de a-l fi sprijinit pe PS Paisie, și încearcă să se detașeze de acesta, pentru că, la final, toate oalele se vor sparge în capul său.
În afară de acestea, avem informații credibile că după Sfintele Paști episcopul vicar va avea o mare surpriză din partea credincioșilor bănățeni! Pe această cale, avertizăm cu privire la faptul că dacă tradițiile împământenite în Banat de secole în cele ce privesc manifestările liturgice vor mai fi călcate în picioare, se va lăsa cu violențe în Catedrala Mitropolitană. Credincioșii nu mai vor să fie batjocoriți prin manifestările episcopului vicar (nu predică, iar când predică vorbește numai prostii; nu se poartă omenos cu credincioșii și preoții lor, etc).
Prea Sfințite, dacă nu puteți să-i iubiți pe bănățeni, așa cum sunt ei, atunci ați face bine să mergeți la dumneavoastră, acasă!

Sunday, April 8, 2012

Friday, April 6, 2012

Update

Abia acum s-a terminat permanenţa!
PS. Paisie nu a reuşit să-l schimbe pe administratorul SC Partoş SRL!
A pierdut Paisie majoritatea?
Ce rămâne după şedinţă? O ceartă generală, provocată de Paisie, care s-a manifestat de-a dreptul nebuneşte!

O veste bună, cu ajutorul lui Dumnezeu, IPS Nicolae a reuşit astăzi să mănânce singur!
Lucru care nu a fost posibil ieri!

Permanenţă de urgenţă

Acum, la şedinţa permanenţei, PS Paisie îl va schimba pe administratorul firmei SC Partos SRL, d-nul George, sub acuzaţia de management defectuos, asta după ce a renunţat să-l atace, deocamdată pe pr. Boancheş, ca să "nu-l mai supere" pe IPS Nicolae.

P.S. Aseară PF Daniel l-a sunat pe IPS Nicolae să-l întrebe de sănătate! Aflăm, pe surse că starea IPS Nicolae s-a stabilizat, dar este precară. Mitropolitul a căzut la pat iar şansele de recuperare sunt reduse.
De necrezut este faptul că nu există nici un comunicat de presă în legătură cu aceste evenimente.

Thursday, April 5, 2012

UPDATE


Astăzi, PS Paisie şi pr. Popescu cautau disperaţi testamentul IPS Nicolae! Nu l-au găsit! Asta după ce a sunat PF Daniel de la Bucureşti!
S-a declanşat cutremurul!

Lovitură fatală pentru IPS Nicolae

Am încercat să păstrăm un moment de silentio stampa săptămânile acestea, pentru sfintele sărbători, însă un eveniment extraordinar întâmplat acum, ne obligă să luăm atitudine!

PS Paisie Lugojanu este cel care a determinat MOARTEA Mitropolitului Nicolae!

Zilele trecute a avut loc o ceartă neobişnuită între IPS Nicolae şi PS Paisie, care a plecat de la încercările repetate ale PS Paisie de a submina în continuare mandatul de mitropolit al venerabilului ierarh!
După ce PS Paisie a facut presiuni enorme de îndepărtare a consilierului economic Boancheş, lucru neagreat de IPS Nicolae, episcopul vicar a lovit fatal demnitatea IPS Nicolae, refuzând să onoreze un proiect cultural în care era implicat IPS Nicolae şi Sorin Dumitrescu!
Mai mult, în obrăznicia caracteristică ţiganului, PS Paisie i-a amintit mitropolitului că doar el are dreptul de semnătură pentru administrarea averii bisericii din Banat!
Acest fapt la dărâmat definitiv pe venerabilul Mitropolit!
IPS Nicolae a căzut la pat, suferind încă un preinfarct!Dezamăgit profund de cel pe care la promovat în sânul ierarhiei bisericeşti, IPS Nicolae a refuzat să mai primească asistenţă medicală, iar acum se află în stare gravă la sediul Mitropoliei!
În cadrul şedinţei permanenţei Consiliului Eparhial, PS Paisie, simţindu-se cu musca pe căciulă, a încercat să se disculpe, apelând Bucureştiul în gura mare:
"Eu nu l-am omorât pe Înaltu'! Eu nu l-am omorât pe Înaltu'!"
Din nefericire, de data aceasta, în cel mult câteva zile, cel mai probabil, vom asista la funeraliile celui mai important Mitropolit din istoria BOR!

Paisie, l-a omorât pe Mitropolit!
S-a terminat!